Smoked Salmon & Asparagus (minimum 2 dozen)

Smoked Salmon & Asparagus (minimum 2 dozen)

Regular price $25.00 $0.00 Unit price per

*Pricing per dozen

Includes: smoked Atlantic salmon rolled with asparagus & cream cheese on mini toast